ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวฮานอย เที่ยวฮาลอง ไปรถกลับเครื่อง 5 วัน4คืนเที่ยวเวียดนามเหนือชมมรดกโลก ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำเทียนซุง จตุรัสบาดิงห์ บ้านลุงโฮจิมินท์ วัดเสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วิหารวรรณกรรม พิพิธภัณฑ์ทหาร ทะเลสาบคืนดาบ

   เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปันเวียดนาม.. บินนกแอร์ ในราคาสุดคุ้ม ฮานอย ซาปาฟานซิปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 5 วัน พักหรู 5 ดาว+พิเศษ SEAFOOD+ไวน์แดง+SEN BUFFET+Wifi on bus+ชุดซินจ่าว 1 ชุด   เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิง ฟานซิปัน 4 วัน 3คืนทัวร์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3คืน ฮานอย ซาปา นิงห์บิง กระเช้าฟานซิปัน นั่งเรือกระจาดฮาลองบก นิงห์บิง นาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก    เวียดนามเหนือ (4วัน-3คืน) นครพนม วิน ฮานอย ซาปาทัวร์เวียดนามเหนือ ความงดงามของเมืองซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน / น้ำตกซิลเวอร์ / ภูเขาปากมังกร / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีฟัง / ตลาดชนเผ่า / ช้อปปิ้งสินค้า ถนน 36 สาย / ฮาลองบก
           
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์4วัน3คืนเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ 4วัน 3คืน ชมนาขั้นบันไดซาปา หลังคาอินโดจีน ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบ์            
 
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by aumluck-tour.com